Belangrijke mededeling over het event ‘Dansen met Vluchtelingen’

Na intensief beraad hebben Stichting Gastgezin voor een Vluchteling en De Basiliek in Veenendaal helaas moeten besluiten het geplande evenement ‘Dansen met Vluchtelingen’ op 17 maart niet door te laten gaan. 
De reden voor het afblazen van het evenement is gebaseerd op een inschatting van de risico’s ten aanzien van de veiligheid. 
Mede op basis van bedreigingen die zijn geuit rondom het feest is, na overleg met de politie en de gemeente Veenendaal, door de organisatoren besloten het feest uit te stellen. Binnen afzienbare tijd wordt bekend gemaakt wanneer het feest alsnog doorgang zal vinden op een wijze waarbij de veiligheid van de bezoekers nog beter kan worden gegarandeerd. 

Aan het evenement ‘Dansen met Vluchtelingen is maandenlang intensief gewerkt door Stichting Gastgezin voor een Vluchteling in samenwerking met schrijfster Mirjam van der Vegt en een groep enthousiaste vrijwilligers. Het doel van ‘Gastgezin voor een Vluchteling’ is om op een betekenisvolle wijze ontmoeting te faciliteren tussen Nederlandse gastgezinnen en vluchtelingen. In dat kader is een event als ‘Dansen met Vluchtelingen’ georganiseerd om positieve, betekenisvolle interculturele uitwisseling te laten plaatsvinden. 

Jurrien ten Brinke van ‘Gastgezin voor een Vluchteling’ zegt: “Wij zijn geraakt door de haat die spreekt uit een aantal van de bedreigingen die zijn geuit in de richting van het initiatief ‘Dansen met Vluchtelingen’. 
Wij willen ons zeker niet laten intimideren door haat maar ons juist inzetten voor compassie en verbinding. Daarom willen wij vluchtelingen, die situaties van geweld en haat ontvluchten vriendschap en perspectief bieden.”

Alle bezoekers van het feest worden geïnformeerd. Het geld dat is betaald voor de tickets wordt op de rekening teruggestort.