Partners

Gastgezin voor een Vluchteling heeft een partnership met de volgende andere organisaties:

Vluchtelingen Welkom

“Waarom zouden vluchtelingen in Nederland niet in een gedeeld (studenten)huis, appartement of woning kunnen verblijven, in plaats van in massaopvang. Wij vroegen ons hetzelfde af en bedachten daarom een manier om dit te realiseren.” 

www.vluchtelingen-welkom.nl 

Take Care BnB

Bij veel mensen bestaat de wens om te helpen. Bijvoorbeeld door (een) vluchteling(en) een tijdelijk thuis te bieden, in afwachting van een eigen huis. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) biedt een logeerregeling van maximaal drie maanden. Takecarebnb regelt een zorgvuldige matching tussen vluchteling en gastgezin. Zo draagt Takecarebnb bij aan het integratieproces van de vluchteling enerzijds en bieden we anderzijds gastgezinnen de gelegenheid zich op een concrete en tastbare wijze in te zetten.

www.takecarebnb.com

Stay Human 

Stay Human is een oproep om – ondanks vragen en bezorgdheid – vluchtelingen altijd te blijven zien als mensen. En om respectvol om te gaan met wie een ander standpunt inneemt dan jij.

Stay Human wil laten zien hoe nu al op een menselijke manier wordt omgegaan met vluchtelingen en het gesprek hierover. Daarbij worden vragen en zorgen die er leven serieus genomen. Daarnaast willen we mensen en organisaties laten zien welke mogelijkheden er zijn om iets positiefs bij te dragen aan de omgang met en het gesprek over vluchtelingen.

www.stayhuman.nu

SOCIAL