Over Ons

Geschiedenis

Gastgezin voor een Vluchteling is ontstaan in september 2016 nadat Jurrien en Janet ten Brinke een inspraakavond bijwoonden op het gemeentehuis in Apeldoorn over de komst van 400 vluchtelingen naar de noodopvang in Apeldoorn. 

 

JurrienJanet ten Brinke


Tijdens deze avond was er veel scepsis over de komst van de vluchtelingen. Jurrien en Janet wilden hier iets tegenover stellen en droomden ervan om voor iedere vluchteling een gastgezin te vinden. Toen ze ’s avonds thuiskwamen, besloten ze een simpele Facebookpagina te maken, ‘Ik ben een gastgezin voor een Vluchteling’.

De response op deze Facebookpagina was overweldigend. Binnen enkele dagen hadden meer dan 20.000 mensen zich als Gastgezin opgegeven. Jurrien en Janet waren uitgebreid in de landelijke media te zien, zoals bij televisieprogramma’s als Pauw, het RTL-nieuws, Hart voor Nederland en verschillende programma’s van Omroep Gelderland.

De aanvankelijke droom van Jurrien was om de adressen van gastgezinnen aan te bieden aan vluchtelingenorganisaties als VWN, het COA of de plaatselijke overheid. Al snel kwam hij er echter achter dat men daar niet op zat te wachten.

Met een plaatselijk projectteam werd gewerkt aan ‘Meet & Eat’ waarbij Nederlandse gastgezinnen de vluchtelingen kwamen halen om bij hen thuis te eten. Het werd een groot succes. Er ontstonden mooie vriendschappen die tot op de dag van vandaag voortduren.

Het concept van ‘Meet & Eat’ werd beschikbaar gesteld aan andere plaatsen. Inmiddels zijn er in tientallen plaatsen ‘Meet & Eats’ georganiseerd. Naast de contacten met de media ontstonden tal van andere goede contacten met de politiek. Jurrien werd uitgenodigd om deel te nemen aan een rondetafel gesprek over de vluchtelingen in de Tweede Kamer. 

In december 2015 zijn we voor het eerst uitgenodigd door het COA en is gesproken over samenwerking en de toegevoegde waarde van Gastgezin als burgerinitiatief in een participatiesamenleving. Daarop hebben we in 2016 besloten om onze activiteiten waar nodig te professionaliseren door te gaan als stichting, echter zonder onze pioniersmentaliteit op te geven. 

Dansen met Vluchtelingen

Met initiatiefnemer schrijfster Mirjam van der Vegt is een nieuw concept ontwikkeld: ‘Dansen met Vluchtelingen’. Het feest zou op 17 maart in Veenendaal worden georganiseerd, maar het mocht zo niet zijn. Door substantiële dreiging moest het feest enkele dagen van tevoren worden afgeblazen. Gelukkig kon het feest onder de naam ‘Dansen voor Vrede’ doorgaan en werd dit prachtige evenement op 1 september gehouden op het mooie landgoed Pauwenhof.

wfd

Gastgezin voor een Vluchteling werd door het Amsterdams 4 en 5 mei Comité gevraagd om deel te nemen aan de organisatie van de zogenaamde vrijheidsmaaltijden, die op 5 mei in heel de stad worden gehouden. Samen met Stichting Present werd een bijzondere vrijheidsmaaltijd voor gastgezinnen en vluchtelingen georganiseerd. Aan het voorprogramma  is meegewerkt door Job Cohen (de voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité),  presentatrice Daphne Bunskoek en spreker/schrijver Gor Khatchikyan. 

Onze missie:

Vanuit ons geloof in liefde en gastvrijheid faciliteren wij de ontmoeting tussen Nederlandse burgers om elkaar wederzijds te verrijken.

Onze visie:

De visie van de stichting is dat door het creëren en stimuleren van persoonlijke betrokkenheid de integratie van vluchtelingen wordt bevorderd met als effect dat het welbevinden en het gevoel van veiligheid van zowel vluchtelingen als Nederlandse burgers toeneemt. 

Doelstelling

Het hoofddoel van stichting ‘Gastgezin voor een Vluchteling’ is om duurzame verbinding tot stand te brengen tussen Nederlandse burgers en vluchtelingen vanuit de overtuiging dat ieder mens, en zeker vluchtelingen, liefde en vriendschap nodig hebben en dat in het huidige systeem niet altijd krijgen. 

Daaruit komen de volgende afgeleide doelen voort:

  1. Het zowel financieel als operationeel initiëren en ondersteunen van initiatieven, projecten en evenementen die bijdragen aan de hoofddoelstelling.
  2. Het vertegenwoordigen van de stem van de gastvrije Nederlandse burger in het maatschappelijk debat en invloed uitoefenen op beleid en wetgeving betreffende de opvang en integratie van vluchtelingen in de politiek en de media.
  3. Het werven van fondsen, vrijwillige inzet en andersoortige ondersteuning ten behoeve van de doelstelling van de stichting
  4. Het faciliteren van een platformfunctie waar gastvrije Nederlanders, vluchtelingenorganisaties en vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten. 

SOCIAL