Beste mensen!

Deze maand is het alweer een jaar geleden, dat Janet en ik te gast waren in de uitzending van Jeroen Pauw. Nadat wij onze Facebookpagina  “Ik ben een Gastgezin voor een Vluchteling” hadden gelanceerd, op zoek naar gastgezinnen voor de 400 vluchtelingen in de noodopvang in Apeldoorn, werden we overweldigd door zoveel mooie reacties uit het hele land. 

 

JurrienJanet ten Brinke

In de maanden daarna zijn we vaak uitgenodigd om interviews te geven voor televisie, radio, kranten en tijdschriften. Ook zijn we uitgenodigd ons verhaal te vertellen aan politieke partijen, in debatcentra als ‘De Nieuwe Liefde’, op studentenverenigingen, scholen en kerken. Dit hadden we nooit durven dromen! Nu, een jaar later, hebben al bijna 27.000 mensen zich aangemeld als Gastgezin.
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de hoogte- en dieptepunten die we met ons burgerinitiatief in het afgelopen jaar hebben meegemaakt. Ook vertellen we je graag over onze plannen en activiteiten voor de komende periode. 

Hoogtepunten

Meet & Eat
De eerste ‘Meet & Eat’ vond plaats in de Americahal in Apeldoorn onder belangstelling van de landelijke media.  De ‘Meet & Eat’ heeft navolging gehad in tientallen plaatsen in Nederland. 

Een heel bijzondere Meet & Eat heeft plaatsgevonden op 5 mei in Amsterdam. Met het Amsterdamse 4 en 5 mei Comité en stichting Present hebben we een vrijheidsmaaltijd georganiseerd voor vluchtelingen en Nederlanders. 

We zijn dankbaar dat mensen als Job Cohen, Daphne Bunskoek en Gor Khatchikyan hebben meegewerkt aan het programma voorafgaand aan de vrijheidsmaaltijden. Het is enorm mooi om mee te maken dat samen eten keer op keer leidt tot bijzondere ontmoetingen en beginnende vriendschappen tussen Nederlanders en vluchtelingen. 


Dieptepunt

In ons eenjarig bestaan hebben we helaas ook dieptepunten meegemaakt. Zo zouden we op 17 maart met schrijfster Mirjam van der Vegt, het feest ‘Dansen met Vluchtelingen’ vieren. We vonden het verschrikkelijk dat we, in een land als Nederland, dit feest helaas hebben moeten uitstellen vanwege serieuze bedreigingen. Het was een zwarte dag in het bestaan van ons jonge burger initiatief. Deze gebeurtenis heeft ons nog meer doen beseffen hoe hard het nodig is om bij te dragen aan positieve ervaringen tussen vluchtelingen en Nederlanders. In de media hebben negatieve gebeurtenissen vaak meer nieuwswaarde waardoor gevoelens van angst voor vluchtelingen worden aangewakkerd. Als Gastgezin voor een vluchteling zien wij meer dan ooit de noodzaak om in de media, een positief geluid te laten horen zodat de vele positieve ervaringen die we meemaken ook worden gezien. Als Gastgezin voor een vluchteling kiezen we er niet voor een bijdrage te leveren aan het probleem, maar aan de oplossing.

Toch nog een dansfeest. Deze maand hebben we met schrijfster Mirjam van de Vegt onder de naam ‘Dansen voor Vrede’ het prachtige feest gevierd op de schitterende locatie van landgoed de Pauwenhof in Voorthuizen. Het was een prachtig feest met Nederlanders en vluchtelingen uit meer dan 15 landen. Bekijk de mooie aftermovie!

De komende periode

Er is achter de schermen veel gebeurd rond ‘Gastgezin voor een Vluchteling’. We geloven dat ons oorspronkelijk verlangen - om voor elk gastgezin een vluchteling te vinden - nog altijd relevant is. Wat betekent dit nu concreet?

  • Gastgezin voor een Vluchteling blijft evenementen organiseren waar vluchtelingen en Nederlanders elkaar op een betekenisvolle manier kunnen ontmoeten. 
  • Gastgezin voor een Vluchteling blijft lokale initiatieven inspireren en faciliteren door vluchtelingen in contact te brengen met gastgezinnen.
  • Gastgezin zal de stem van de gastvrije Nederlander blijven vertegenwoordigen richting politieke partijen en maatschappelijke organisaties en in de media.
  • Als Gastgezin voor een Vluchteling maken we ons - samen met organisaties als Unicef, Amnesty, Vluchtelingenwerk Nederland, Oxfam Novib en Kerk in actie sterk in de Stay Human Campagne - die een breed appel doet om de vluchtelingencrisis vooral vanuit menselijk perspectief te blijven benaderen. 

  • Met het COA, lokale gemeentes en organisaties als vluchtelingenwerk streven we er naar om vluchtelingen die een status krijgen voor langere tijd te verbinden aan Nederlanders. 

Onze belofte aan jou

  • We houden je op de hoogte van onze activiteiten via onze Facebook pagina en onze digitale nieuwsbrieven.
  • Op het moment dat er in jouw omgeving concrete initiatieven worden ondernomen om in contact te komen met vluchtelingen, laten we je dat weten via een speciale nieuwsbrief. 
  • We geven onze adressen niet direct door aan andere organisaties. 
  • Op het moment dat je in jouw woonplaats een initiatief begint dat een positieve bijdrage levert aan de integratie van vluchtelingen willen we je waar mogelijk graag ondersteunen! Neem gerust contact (info@gastgezinvoorvluchteling.nl) met ons op. 

We hopen dat je er, net als wij, enthousiast over wordt en waar mogelijk een bijdrage wil leveren om ‘Gastgezin voor een Vluchteling' met je tijd, je inzet of met je financiën te ondersteunen. Met jou willen we het ook in de toekomst mogelijk maken dat vluchtelingen kunnen rekenen op een gastvrije ontvangst en onze vriendschap waardoor ze een goede start kunnen maken in ons land?

Mogen we op je rekenen?

We willen je enorm bedanken voor je betrokkenheid bij Gastgezin voor een Vluchteling!

Hartelijke groet,
Jurrien en Janet