Handleiding voor gastgezinnen

Algemeen:

U wordt gekoppeld aan een vluchteling uit de Americahal. Uw ‘vriend’  is nog maar zeer kort in Nederland. De kans is groot dat hij uit Syrië of Eritrea komt, maar er zijn ook andere nationaliteiten. Op deze pagina van Present Apeldoorn vind u meer achtergrondinformatie van de vluchtelingen: http://stichtingpresent.nl/apeldoorn/nieuws/present-en-vluchtelingen-americahal/

 

De kans is aanwezig dat uw vriend weinig of geen Engels spreekt. Dit is ook de reden dat we vooral met tweetallen willen gaan werken. Maar ook dan zal het gesprek mogelijk niet eenvoudig zijn. Echter op creatieve manieren is er zeker communicatie mogelijk, denk aan google-translate (kan Arabisch uitspreken), andere vertaalprogramma’s, tekeningen, plaatjes (google afbeeldingen), foto’s, handen en voeten, enz.. Belangrijk is het te beseffen dat uw gebaar van gastvrijheid en het aanbieden van contact iets moois is voor de ander.

 

Eten en drinken:

U ontvangt de vluchteling in uw huis, het is goed om te starten met een kopje thee en dan op tafel wat koekjes en nootjes.

De maaltijd kan het beste wat aansluiting bij de cultuur van uw vriend. Nederlandse pot zal in het algemeen niet worden gewaardeerd. Uit respect voor mensen met een moslimachtergrond en voor de duidelijkheid is het beste om iets met kip en (Basmati) rijst te maken. Grote kans dat uw vriend dit lekker vind. Ook zal een deel gewend zijn om hier ook brood (gewoon bruin brood) bij te eten.

Na afloop kan er weer iets te drinken (b.v. thee of cola) worden aangeboden en kun je proberen met elkaar in contact te komen met b.v. foto’s van uw familie/gezin enz.. Alcohol aanbieden is niet gewenst en daarmee ook respectvol om zelf geen alcohol te drinken.

 

Do’s en dont’s / tips:

 • U hebt respect voor de ander als persoon
 • Stel niet teveel (directe) vragen, uw vriend kan dan zelf bepalen wat hij met u wil delen
 • U heeft niet een zielige vluchteling op bezoek, maar een man met een verhaal: mogelijke heftig en indrukwekkend. Maar zie hem als mens – gelijkwaardig, en kijk zo naar de ander.
 • Vraag niet zelf naar de reden van de vlucht en het vluchtverhaal. Mogelijk hoort u het wel, maar vluchtelingen vinden het zeer onprettig om deze vragen steeds te horen.
 • Vraag wel naar familie, werk, studie, vrienden, leefwereld, cultuur, enz.
 • Neem zelf geen stelling in over politieke zaken. Je kunt er over spreken, maar sluit dan aan bij de ander (wees b.v. niet verbaasd als de ander negatief is over b.v. Amerika).
 • De meeste moslims onder de vluchtelingen zijn ‘open-minded’, zeker zij die in contact willen komen met Nederlandse families. Ook in het vragen naar hun geloof en tradities, toon respect en luister vooral.
 • Het is belangrijk om terughoudend te zijn in het man/vrouw contact. Een hand geven als vrouw kan eigenlijk altijd wel, maar verder lichaamscontact is ongewenst. Ook als vrouw alleen met de man in één ruimte verblijven zal als onprettig worden ervaren, zorg dat een man en evt. kinderen erbij zijn. Zorg in uw kleding dat het ‘gepast’ is (ook binnenshuis), dus geen galajurk of blote schouders.
 • U kunt de wifi-code geven aan uw vriend, zodat hij ook toegang heeft tot het internet. De meeste mannen hebben een smartphone. U kunt gegevens uitwisseling als u zelf merkt dat er vertrouwen is gegroeid en als u dit zelf wilt. Veel communicatie doen de mannen via WhataApp en Fiber (een soort Skype).
 • Het is leuk om wat Nederlandse taal te oefenen. De meesten kennen al een paar woordjes, leer ze er nog een paar bij.
 • U bent in uw eigen huis. Houdt uw gewone rituelen aan rond de maaltijd, enz.. Probeer ze ook uit te leggen aan uw vriend.
 • Het zou goed kunnen dat uw vriend maar weinig eten en drinken van u aanneemt. Dit kan 2 redenen hebben: bescheidenheid en niet tot last willen zijn of uw vriend verwacht dat u aandringt. In de Oosterse cultuur is het heel gewoon om 3 of 4 keer te vragen of iemand iets wil drinken. Pas bij de 4e keer komt er een ‘ja’. U kunt ook aandringen met gebaren – ‘eet nog’ of ‘drink nog wat’, ook kunt het ook gewoon voor hun op tafel zetten. Eet gerust eerst zelf en moedig de ander dan aan.

 

Contact houden na deze ontmoeting:

 • Door middel van uitgewisselde telefoonnummers kan er contact worden gehouden. Verwacht geen initiatief van de bewoners. De kans is ook groot dat uw vriend al snel zal doorgaan naar een andere locatie. In het algemeen zal het contact dan niet gemakkelijk voort te zetten zijn.
 • Zolang uw vriend in Apeldoorn verblijft, kunt u met hem dingen ondernemen. U kunt hem niet in de Americahal bezoeken, maar wel op de parkeerplaats en hem vervolgens meenemen voor een activiteit. Wees wel terughoudend in de intensiteit: 1 of 2 keer per week is al een intensief contact. Zeker omdat het tijdelijk is, is het niet verstandig om door intensiever contact, hoge verwachtingen te scheppen.
 • Het is niet toegestaan om de vluchteling bij u te laten slapen. COA heeft de zorg voor de vluchtelingen en ze moeten dagelijks beschikbaar zijn voor evt. gesprekken, ontwikkelingen in de procedure.
 • Ook als groep, vanuit ‘Gastgezin voor een vluchteling’, zullen we mogelijk meer activiteiten aanbieden. De vluchteling kan ook meedoen met andere groepsactiviteiten (door de gemeenschap van Apeldoorn), waardoor hij ook andere mensen leert kennen.

 


 

SOCIAL