ANBI

ANBI-gegevens

Stichting Gastgezin voor een Vluchteling heeft een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling) aangevraagd. Deze zal naar verwachting op zeer korte termijn worden verstrekt.

Hieronder vind je onze gegevens:

Stichting Gastgezin voor een Vluchteling
RSIN: 856156437 

E: info@gastgezinvoorvluchteling.nl
T: +31(0)6 15512592

Adres:

Reigersweg 110
7331 TP Apeldoorn 

Postadres:

Trompetdreef 25
3845 CJ Harderwijk


Doelstelling en missie

Gastgezin voor een Vluchteling wil bijdragen aan een klimaat waar vluchtelingen gastvrij en liefdevol ontvangen worden door Nederlanders. Vluchtelingen die regelmatig contact hebben met Nederlanders (‘Gastgezinnen’) integreren significant beter dan vluchtelingen die dat contact niet hebben. 

Gastgezin voor een Vluchteling verbindt Nederlandse burgers/gastgezinnen op betekenisvolle wijze door:

  • Ontmoeting te faciliteren tijdens evenementen voor Nederlanders en Vluchtelingen.
  • Lokale initiatieven inspireren en faciliteren door hen in contact te brengen met gastgezinnen.
  • De stem van de gastvrije Nederlander te vertegenwoordigen richting politieke partijen en maatschappelijke organisaties en in de media. 
  • Samen met het COA, gemeentes en vluchtelingenorganisaties er naar te streven vluchtelingen met een status krijgen duurzaam te verbinden aan Nederlanders.

Strategisch Plan Stichting Gastgezin voor een Vluchteling 

Bekijk hier ons Strategisch Plan 2016 op hoofdlijnen

Jaarverslag

Stichting Gastgezin voor een Vluchteling is opgericht in 2016.
Klik hier om het jaarverslag van 2016 te downloaden

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit bestuursvoorzitter Jurrien ten Brinke, secretaris en een penningmeester Hermann Toebes en bestuurder Gert Breman. Er is geen bezoldiging voor bestuursleden. In het Strategisch Plan leest u meer over ons bestuursbeleid.

SOCIAL